Privacyverklaring

Pholus – Advies & Personal Coaching, gevestigd aan de Steenplaat 21 te Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze zijn weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik vind jouw privacy erg belangrijk en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je met mij deelt, zorgvuldig wordt behandeld. Deze informatie is alleen voor mij toegankelijk, daar ik zelfstandig en ook alleen mijn werkzaamheden uitvoer. Alle gegevens staan beveiligd in digitale bestanden en worden uitsluitend gebruikt om rechtstreeks contact met de cliënt te hebben, zoals een e-mail, een mededeling of een nieuwsbrief. Verslaglegging in papieren dossiers zijn veilig opgeborgen in een afgesloten praktijkkamer! Ik ben zelf de enige die hier toegang tot heeft. Vanuit mijn beroepscode heb ik geheimhoudingsplicht! Ik verstrek geen cliëntgegevens aan derden!

In deze privacyverklaring vind je mijn werkwijze. Heb je hier vragen over, dan kun je mij bereiken via info@pholus.nl

Persoosgegevens die Pholus – Advies & Personal Coaching verwerkt

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je onderstaande gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Pholus – Advies & Personal Coaching verwerkt

Ik heb niet de intentie om persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel verwerkt Pholus – Advies & Personal Coaching persoonsgegevens:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om onze verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld voor de belasting

Geautomatiseerde besluitvorming Pholus – Advies & Personal Coaching

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen en/of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Pholus – Advies & Personal Coaching jouw persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen.

Delen van persoonsgegevens door Pholus – Advies & Personal Coaching met derden

Natuurlijk deel of verkoop ik, in geen enkel opzicht, nooit jouw persoonsgegevens met/aan derden.

 • Leveranciers
 • Google analytics

Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruik ik de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pholus – Advies & Personal Coaching – pholus.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou kan sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens óf verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pholus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je Identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine read-able zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Pholus – Advies & Personal Coaching – pholus.nl persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@pholus.nl Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Actuele beveiligingssoftware op mijn laptop en server, zoals een virusscanner en firewall.
 • Ik verstuur jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) .
 • Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Belangrijke bestanden zijn beveiligd met een extra wachtwoord.

Pholus – Advies & Personal Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen

Pholus – Advies & Personal Coaching behoudt het recht om te allen tijde, het recht op privacy beleid te wijzigen.

Zeewolde 25 mei 2018