Pholus als leidraad voor mijn activiteiten

Pholus in zwartletter

 

 

 

 

In de lessen van de Esoterische Astrologie maakte ik destijds kennis

met Pholus, een kleine astero´de. Zijn betekenis hierşvan in mijn persoonlijke horoscoop werd een leidraad voor mijn werk en leven.

 

In de mythologie is Pholus een ziener en leider van de centauren,

maar tevens is hij de bewaker van de heilige wijn. Enkele trefwoorden van de werking van Pholus in je leven zijn: het wakker worden van het onderbewuste, inzichten verkrijgen over je (on)bewuste gedragspatronen, na´viteit leren omdraaien naar scheppende kracht, het intensiveren van gevoelens en daarmee een nieuwe richting bepalen. De regie in eigen handen hebben! Belangrijke transits van Pholus bewerkstelligen de overgang van het

loslaten van (on)bewuste oude patronen door middel van het

maken van nieuwe keuzes in je leven.

 

Hoewel mijn activiteiten zeer divers zijn, is de rode draad van mijn werk anderen inzicht en richting geven in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zelfsturing en zelfmanagement een tweede natuur kan worden.

 

Om dat te bereiken zal het tijdens het Advies of de Personal Coaching veelal gaan over het ontwikkelen van assertiviteit, groeien in zelfvertrouwen, het leren stellen van grenzen, bewustwording van sterke en minder sterke eigenschappen en het vergroten van je innerlijke kracht. De informatie uit de horoscoop, de geboortedatum en de lijnen in je handen, zijn voor mij het gereedschap om mee te werken.